26-12-2562

สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงในเขต EEC เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงในเขต EEC เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด” เพื่อรับทราบถึงบทบาทของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ / ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี และลงทะเบียนร่วมงานได้ทางอีเมล์ panita@nstda.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301