10-01-2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และยกระดับ Brand สินค้า กศน. ให้มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ระดับสากล

 

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการร่วมเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน.” พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวว่า ความสำคัญของการร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดจากการติดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลังจากรับฟังปัญหาของการทำงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากผักตบชวาที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นความยั่งยืน สร้างรายได้ให้ประชาชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์ฝึกมีชีวิต ของชาว กศน.อำเภอภาชี โดยทางตนได้มีการรับเรื่องไปแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อให้สำเร็จ ในการช่วยรักษาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาซึ่งนำเอาผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่ไร้ค่าที่ใคร ๆ คิดว่าต้องกำจัดไม่ให้ขวางทางน้ำ แต่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่คนในชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาของคนที่นี่ โดยการพัฒนาของครู กศน. รวมทั้งการสนับสนุนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน ได้ร่วมด้วยช่วยกัน นับเป็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม ดึงดูดให้หลาย ๆ ส่วนสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ไม่เพียงแต่คนไทย แต่ยังมีชาวต่างชาติ เช่น กัมพูชา / ญี่ปุ่น ให้ความสนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน ทั้งนี้ เมื่อมีสภาพปัญหาเกิดขึ้น เราจะพัฒนาอย่างไรให้ภูมิปัญญาที่ดีเลิศ ของคนที่นี่ให้อยู่กับคนที่นี่ สร้างรายได้ เป็นอาชีพยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ ในการร่วมผลักดันจดสิทธิบัตรให้แก่ผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าดังกล่าว พร้อมกับยกระดับ Brand สินค้า กศน. ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันเป็นอย่างดี โดยมีการเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่จะจดอนุสิทธิบัตรให้กับผู้ที่ริเริ่ม ที่ร่วมด้วยช่วยกันและทำจนเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ และจะขยายผลให้ดียิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะให้การดูแลและทำงานร่วมกันต่อไป

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จะประสานงานการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การขยายผลผลักดันสินค้า brand กศน.ในส่วนที่ยังต้องการการพัฒนาต่อยอด และยกระดับคุณภาพ เช่น การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย / การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ การบริหารจัดการสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การตลาด และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้ซื้อ ซึ่งตนเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่เพียงแต่จากผ้าทอผักตบชวา แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆของ กศน. ที่มีคุณภาพ ให้เทียบชั้นกับสินค้าแบรนด์เนม สามารถรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและมีชื่อเสียงไปไกลจนถึงระดับโลกภายใต้แบรนด์ OOCC.

ด้านนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีการส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวาให้มีการจดสิทธิบัตร ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากมีการให้ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นนี้ก้าวสู่ตลาดในวงกว้าง เรื่อง สิทธิบัตรถือเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมกันนี้ยังต้องมีการไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมช่วยผลักดัน รวมถึงมีการร่วมกับระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมช่องทางการขายต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น เช่น ร้านค้าและช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ของสำนักงาน กศน. ด้วย