14-01-2563

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป้องกันดูแลตนเอง

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ได้พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ ซึ่งจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะ โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคระบบทางเดินหายใจ จึงแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานและ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานานและตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง ควรสวมหน้ากาก / สวมแว่นตา / เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่นด้วย

   นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์ค่า PM2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai (แอร์โฟร์ไทย) ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง รวมถึงมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ / ถุงลมโป่งพอง / โรคหลอดเลือดหัวใจ / ผู้สูงอายุ / เด็กเล็ก / หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด / แน่นหน้าอก / วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422