04-02-2563

(มจธ.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน KMUTT Open House 2020 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน KMUTT Open House 2020 ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมายจากคณะต่าง ๆ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด ห้ามพลาด !! การแข่งขันนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sci Show คณะวิทยาศาสตร์ จุดประกายฝัน สู่สายงาน IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดแสดงหุ่นยนต์ที่ฟีโบ้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา การแสดงผลงานนักศึกษา เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ บูธศิษย์เก่า และอีกมากมาย ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และสำรองการเข้าชมกิจกรรมได้แล้วที่ www.60.kmutt.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8000