13-02-2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศผลและมอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน I New Gen Award 2020 ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563

   ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวว่า วช. ได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีนี้ได้มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดใน 3 ระดับคือ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่ง วช.ได้จัดให้มีการประกาศผลและมอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการดังกล่าว ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 ที่ผ่านมาสำหรับผลการตัดสินรางวัลในโครงการฯ ระดับมัธยมศึกษา มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาเกษตรและอาหาร คือ ผลงานเรื่อง “การยกระดับกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ด้วยเครื่องนับเส้นไหมเข้าลำมาตรฐานเพื่อเตรียมไหมมัดหมี่ ผ้าไหมสุรินทร์” จากโรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

สาขาสุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “SPWC สำหรับการดูแลและฟื้นฟู” จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนสาขาพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “ชุดผลิตก๊าซชีวภาพรุ่นใหม่” จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

และสาขาการท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมการผลิตและอนุรักษ์ หัตถกรรมเครื่องเงินตะเกาลายโบราณ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์” จากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

   ส่วนระดับอาชีวศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาเกษตรและอาหาร คือผลงานเรื่อง “เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกกุ้งแห้ง กึ่งอัตโนมัติ” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาสุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์” จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สาขาพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุใบไม้ธรรมชาติแทนโฟมเพื่อช่วยเปลี่ยนโลก จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และสาขาการท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “แจกันหัตถศิลป์ลายทอง” จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ด้านระดับอุดมศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาเกษตรและอาหาร คือผลงานเรื่อง “โกรการ์ดโฟร์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล)” จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาสุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “สกรูขันกระดูกชนิดกัดเกลียวได้ในตัวประสิทธิภาพสูงโดยร่วมกับการใช้กระบวนการปรับผิวด้วยการพ่นยิงอนุภาค” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สาขาพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “วัสดุคอมโพสิตนาโนซิลิกาและคาร์บอนกัมมันต์จากแกลบ: วัสดุแอโนดศักยภาพสูงสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

และสาขาการท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง “ระบบแสงเล่าเรื่องสำหรับงานนิทรรศการ” จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร