13-02-2563

กรมศิลปากร เตรียมเนรมิตรคลังพิพิธภัณฑ์สุดไฮเทคแห่งแรกของไทย พร้อมเปิดให้บริการปี 2565

   นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการที่กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานด้าน ชาติพันธุ์วิทยา บนพื้นที่ราชพัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มาใช้ประโยชน์เป็นคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในลักษณะจัดเก็บกึ่งจัดแสดง พบว่า มี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาให้เก็บรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ จึงจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หลังใหม่ ซึ่งดำเนินการจัดสร้างส่วนโครงสร้างอาคารเสร็จแล้ว โดยใช้งบประมาณ 462,500,000 บาท ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน และติดตั้งงานระบบของอาคาร ด้วยงบประมาณ 239,400,000 บาท

   ทั้งนี้ การดำเนินงานก่อสร้างคลังกลางฯ จะเป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวม รักษา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย สามารถจัดเก็บมรดกของแผ่นดิน ได้มากถึง 82,577 รายการ โดยจำแนกตามชนิดของวัสดุ ได้แก่ คลังหินและปูนปั้น เครื่องปั้นดินเผา คลังโลหะ คลังเครื่องไม้และ เครื่องจักรสาน คลังหนังสัตว์ กระดูก คลังผ้าและกระดาษ คลังโบราณวัตถุของกลางระหว่างคดีความ และคลังวัตถุเพื่อการศึกษา ซึ่งจะมีการหมุนเวียนนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยมุ่งหวังให้คลังพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เป็นหน่วยงานให้บริการฐานข้อมูลพร้อมภาพถ่ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทั้งในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ แบบ QR Code แบบแคตาลอก และแบบเอกสารดั้งเดิม เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโบราณวัตถุในเชิงลึก เนื่องจากมีตัวอย่างโบราณวัตถุที่รวบรวมและจัดเก็บไว้จำนวนมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ได้วางระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มีศูนย์รักษาความปลอดภัยระดับสูง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบกล้องวงจรปิดทุกห้องที่ใช้ซอฟแวร์ช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ มีการบันทึกข้อมูลรูปแบบดิจิทัล และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีระบบตรวจสอบสถานะการผ่านประตูเข้า-ออก ทุกบาน แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งมีสัญญาณเตือนภัย มีระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารสะอาด อีกทั้งทุกห้องยังติดตั้งระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาโบราณวัตถุ ซึ่งจะเปิดบริการในปี 2565