13-02-2563

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งเป้าปฏิบัติการทำฝนหลวงบรรเทาภัยแล้งและแก้ปัญหา หมอกควันในทุกพื้นที่

   นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทบทวนแผนปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำปีเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหา ค่าฝุ่นละอองและหมอกควันที่รุนแรงในภูมิภาคต่างๆ โดยปรับแผนเร่งปฏิบัติการใหม่จากที่เคยดำเนินการวันที่ 1 มีนาคมของทุกปีนั้น ได้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถเปิดหน่วยปฏิบัติการกระจายทั่วทุกภูมิภาคได้ เนื่องจากนักบินบางส่วนอยู่ระหว่างการฝึกบินทบทวนประจำปีตามหลักนิรภัยสากล โดยเมื่อแล้วเสร็จจะปฏิบัติการเต็มรูปแบบครบทุกหน่วยได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

   ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับสนับสนุนอากาศยานจากกองทัพอากาศ กองทัพบก ได้ข้อมูลพื้นที่จากกรมควบคุมมลพิษ และการคาดการณ์พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประกอบการวางแผนสำหรับการออกปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

   นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมายังร่วมกับกรมชลประทาน ออกปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย / อ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล จังหวัดระยอง และอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สามารถเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งการทำการเกษตรและน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้