13-02-2563

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2721 8469 ถึง 72

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนของโรงแรม อาทิ กฎหมายโรงแรม / การบริหารงานบุคคล / การบริหารงานต้อนรับส่วนหน้า / การบริหารงานแม่บ้าน / กลยุทธ์การตลาด และการขาย โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่าง ๆ พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานโรงแรมตัวอย่างในเครือดุสิตธานี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – วันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ตามเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนดเมื่อโรงแรมเปิดทำการเรียบร้อย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2721 8469 ถึง 72