13-02-2563

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Night At The Museum 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 2212 ถึง 13

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Night At The Museum มนต์รักเกษตรพอเพียง สัมผัสวิถีธรรมชาติยามเย็นในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร wisdom farm ตามด้วยชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตรสนุกตื่นเต้นกับเกมแอนิเมชั่น และภาพยนตร์ 2 มิติ พร้อมทั้ง ชม ชิม ช้อป กับร้านค้าอาหาร คาว-หวาน กว่า 50 ร้าน และร่วมกิจกรรมรับรางวัลมากมาย อาทิ ตักไข่ /สอยดาว /ชิงช้าสวรรค์ และปาโป่ง ผุ้สนใจร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00–21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 2212 ถึง 13