23-03-2563

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19

   พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ระบุว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ดำเนินการ ดังนี้ หลีกเลี่ยง งดการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่น ที่มีการระบาดของโรคนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย / งดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี / งดการจัดกิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชน ออกค่ายคุณธรรมประจำปี / งดการจัดกิจกรรมทางพระศาสนา ที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น การจัดงานวัด งานบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่างๆ ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น / ขอให้พระภิกษุสามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด / ให้ทุกวัดในกรุงเทพฯ รณรงค์การป้องกัน ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือตามจุดสำคัญภายในวัด / หากพบพระภิกษุสามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422