23-03-2563

นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพราะอาจจะเป็นพาหะ ในการแพร่เชื้อโควิด-19

   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ หรือปิดบางสถานที่ เช่น มหาวิทยาลัย / โรงเรียนรัฐและเอกชน / สถานกวดวิชา / สนามม้า / สนามมวย / สนามกีฬา / โรงภาพยนตร์ / โรงละคร / ฟิตเนส / สปา ทั้งนี้ เพื่องดการเดินทางโดยไม่จำเป็นเพราะจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อในกลุ่มคนจำนวนมาก รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและเห็นใจพี่น้องประชาชน โดยขอความร่วมมือประชาชน ให้ช่วยงดเดินทาง โดยไม่จำเป็น เพราะอาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปพื้นที่อื่นๆ พร้อมทั้งขอผู้ใช้แรงงานให้ช่วยอดทนไปอีกระยะหนึ่ง หากมีอาการเป็นไข้ขอให้ไปพบแพทย์ทันที หากเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงขอให้กักตนเอง 14 วัน ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ให้ยึดถือแนวปฏิบัติของรัฐบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณะสุข อย่างเคร่งครัด

   นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ซึ่งรัฐบาลจะพยายามดูแลประชาชนและพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ให้ได้มากที่สุด