23-03-2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปรับกลยุทธ์การทำงาน แผนจัดงานแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจออนไลน์ เพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19

   นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ได้ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น การจัดงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้าและสร้างเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยได้ทำการปรับแผน จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Online Exhibition (ออนไลน์ เอ็กซ์ฮิบิชั่น ) แทน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มการส่งออกในรูปแบบใหม่ๆ สามารถรองรับปัญหาการไม่สามารถเดินทางมาพบกัน แบบ Face to Face ได้

   ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำร่องโครงการงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนต์ และจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรูปแบบการทำงานจะจัดทำเว็บไซต์ งานแสดงอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นสื่อกลางในการเจรจาการค้าผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ กำหนดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ เสมือนมาในงานแสดงสินค้า โดยจะจัดระยะเวลา 3 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 และจะขยายไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563

   ส่วนงานแสดงสินค้าค้าอาหาร ได้เลื่อนไปจัดวันที่ 22-26 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานีแทนสำหรับด้านการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ จะมีการจัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นเดียวกัน