23-03-2563

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมถอดบทเรียนโควิด-19

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะวิกฤตโรคราดบาด โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. คิดว่าเรื่องโรคระบาดใหม่หรือไวรัสโคโรนานี้ หากองค์การอนามัยโลกได้คิดค้นวัคซีนรักษาโรคดังกล่าวจนสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ ทั่วโลก สพฐ.จะถอดบทเรียนเรื่องไวรัสโคโรนาสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการอุบัติขึ้นของโรคเกิดจากสาเหตุใด อาการของโรค และวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด ต่าง ๆ ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจะต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้ สามารถบูรณการการสอนได้หลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

   เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้มีการถอดบทเรียนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่ ทุกคนจะต้องตระหนักรู้และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกต่อไป รวมไปถึงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะโรงเรียนถือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มนักเรียนจำนวนมาก นอกจากนี้สิ่งสำคัญของการถอดบทเรียนนี้ต้องย้ำเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดไวรัสเป็นจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ