26-03-2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย ออกตรวจพร้อมแนะข้อปฏิบัติ ให้ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19

   พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนะเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ตำรวจทุกหน่วย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการ ออกปฏิบัติหน้าที่ ให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชนหมู่บ้าน ร้านค้า หรือสถานที่ต่างๆ ที่มีประชาชนมาใช้บริการ เพื่อสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามคำแนะนำของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การล้างมือให้ถูกวิธี / การสวมใส่หน้ากากอนามัย / การงดเว้นการเดินทาง ที่ไม่จำเป็น / การไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น / การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด / การเว้นระยะห่างทางสังคม / การหมั่นสังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 207 6000 หรือกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422