15-04-2563

สสส. ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แนะ 20 เกมส์เล่นในบ้าน

   แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวว่า ในช่วงที่รัฐกำลังขอความร่วมมือประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชน นอกจากผู้ใหญ่ต้องปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาจทำให้เกิดความเบื่อหรือเครียดขึ้นได้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรรับมือปัญหานี้ด้วยการคุยกับลูกตรง ๆ เล่าให้ลูกฟังว่ากำลังเผชิญปัญหาอะไร แนวทางการดูแลตัวเองที่ถูกต้องคืออะไร จะทำอย่างไรจึงจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ ไม่ควรห้ามลูกรับข้อมูลข่าวสารจาก

   ภายนอก เด็ก ๆ สามารถติดตามข่าวได้เป็นปกติ เพียงแต่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้คำอธิบายอย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ลูกพูดคุยแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ ในสถานการณ์วิกฤติ ผู้ใหญ่หลายคนอาจแสดงออกด้วยอารมณ์เครียด โกรธ เศร้า ผิดหวัง แต่อย่าลืมว่าควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกอารมณ์เหล่านั้นให้เด็ก ๆ เห็น เพราะจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม วิกฤติครั้งนี้ช่วยให้มองเห็นโอกาสหลายอย่าง พร้อมทั้งยังมีโอกาสสร้างเสริมนิสัยการมีสุขอนามัยที่ดี มีโอกาสในการใช้ชีวิตให้ช้าลงเพื่อทบทวนว่าอะไรบ้างที่จำเป็นและสำคัญ และมีโอกาสที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น

   ด้าน นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สิ่งที่ครอบครัวควรทำในช่วงนี้ คือ การทำกิจวัตรประจำวันกับสมาชิกในครอบครัวให้คล้ายคลึงเดิมมากที่สุด คัดสรรกิจกรรมทางกายสนุก ๆ ให้เด็กทำ เพราะวัยนี้ต้องการการออกแรง ควรหาเวลาให้เด็กออกไปวิ่งเล่นหรือขี่จักรยานข้างนอกตัวบ้านบ้าง เพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์ว่า กิจกรรมทางกายจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี อย่างไรก็ดีเด็ก ๆ ต้องหลีกเลี่ยงเครื่องเล่นในสวนสาธารณะหรือที่ต้องแชร์กับคนอื่น และที่เป็นประโยชน์มาก ๆ คือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้รวบรวม “20 เกมเล่นในบ้าน ดูแลจิตใจ ต้านภัย Covid-19” และเผยแพร่ผ่านทาง เฟซบุ๊ก “สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์” ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของ สสส. ให้เกิดกิจกรรมทางกายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การทำอาหาร /การปลูกต้นไม้ /การจัดบ้านใหม่ /การแต่งนิยาย /กิจกรรมดนตรี กีฬา /กิจกรรมจิตอาสา DIY /ฝึกถ่ายรูป /ฝึกตัดต่อ และฝึกเต้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพียงอย่างเดียว

   นอกจากนี้ ประเด็นที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรย้ำกับเด็ก ๆ และเยาวชนก็คือเรื่อง COVID-19 Hero Prosocial Behavior หรือการเป็นฮีโร่ในช่วงโควิด-19 ด้วยการช่วยกักตัวอยู่ในบ้าน ทัศนคตินี้เองจะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนให้เด็ก ๆ รู้สึกภาคภูมิใจในการให้ความร่วมมือกับพ่อแม่ ตลอดจนได้เรียนรู้การทำหน้าที่พลเมือง สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาวะและประเทศก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยตัวของเขาเอง นอกจากนี้ สสส.ยังร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ทันสมัยและน่าสนใจ เสนอทางเลือกกิจกรรมทำอยู่บ้านเพื่อการมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสสำหรับประชากรทุกช่วงวัย ผ่านช่องทางออนไลน์และทีวีสาธารณะ ซึ่งจะทำการประชาสัมพันธ์อีกครั้งในเร็ว ๆ นี้