15-04-2563

กรมควบคุมโรค เพิ่มการให้บริการสายด่วน 1422 จาก 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย เพื่อรองรับการตอบคำถามและข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์ ของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้มีประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคดังกล่าวจำนวนมาก สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เป็นช่องทางหนึ่งในการสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการแจ้งผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งปกติสายด่วน 1422 เปิดบริการ 30 คู่สาย แต่ในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประชาชนมีข้อสงสัยกันมาก กรมควบคุมโรค จึงได้เพิ่มคู่สายเป็น 60 คู่สาย และปรับปรุงเป็นระบบดิจิทัล ผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งดำเนินการร่วมกับบริษัท TOT ระบบนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถรับสายผ่านโทรศัพท์มือถือ จากนอกสถานที่ทำงานหรือทำงานที่บ้านได้ เพื่อลดการสัมผัสเชื้อตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถรับสายได้ทัน ระบบอัตโนมัติในโทรศัพท์จะแจ้งให้แอดไลน์ แชทบอทที่ Line ID @COVID-19 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถดูข้อมูลของโรคจากไลน์นี้ได้ และผู้ที่โทรเข้ามายังสามารถฝากคำถาม หรือกรอกแบบฟอร์มในแชทบอทหรือแจ้งเบาะแสผู้ที่สงสัยป่วยโรคโควิด-19 ได้ โดยจะมีการจัดทำ เป็นแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสและแบบฟอร์มคำถามไว้ให้ ซึ่งแชทบอทจะมีคำถามเป็น 2 ส่วน ส่วนอัตโนมัติ ระบบจะตอบทันที ในส่วนคำถามที่แชทบอทตอบไม่ได้ ระบบจะขึ้นเป็นแบบฟอร์มให้กรอกข้อคำถามไว้ แล้วส่งไปที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรคอีกเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตอบคำถามที่ประชาชนสงสัยต่อไป