16-04-2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่งมอบนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อ

   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ และสามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างปลอดภัย เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในช่วงเวลานี้ ศูนย์รวมนวัตกรรมสู้โควิด-19 โดยทีมนักวิจัย และพัฒนานวัตกรรม สจล. เดินหน้าผลิตนวัตกรรมเพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดตัวนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อ Swab Test ทั้งแบบตู้ความดันลบ (Negative pressure) และตู้ความดันบวก (Positive pressure) หรือ “COVID-19 Test Station” สำหรับการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้เตรียมผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีความต้องการใช้เครื่องมือดังกล่าว โดยศูนย์รวมนวัตกรรมฯ จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ผลิตตู้ตรวจเชื้อ Swab Test แบบความดันลบ (Negative Pressure) โดยการใช้งานของ ตู้ดังกล่าว เป็นรูปแบบที่ผู้เข้ารับการตรวจเชื้อเข้าไปนั่งในจุดที่กำหนด เพื่อให้แพทย์สอดมือเข้าไปในช่องเพื่อทำหัตถการ Swab เชื้อจากช่องโพรงจมูกและกระพุ้งแก้มของผู้ป่วย ผ่านระบบเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยแบบปลอดเชื้อ โดยภายในห้องใช้ระบบควบคุมความดันลบ พร้อมติดตั้งระบบกรองและฆ่าเชื้อด้วย UV-C และ HEPA ก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอก เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอกเมื่อเปิดประตู รวมถึงควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อ ขณะแพทย์ทำหัตถการ อีกทั้งมีระบบฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV ทั้งก่อนและหลังทำหัตถการ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจเชื้อรายต่อไป นอกจากนี้ตู้ดังกล่าวยังถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และสามารถเคลื่อนไปตั้งที่จุดคัดกรองในสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการใช้งาน

   ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเพิ่มว่า ทีมนักออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ได้ออกแบบตู้ตรวจเชื้อ Swab Test แบบความดันบวก (Positive Pressure) หรือ “COVID-19 Test Station” ซึ่งมีหลักการใช้งานตรงข้ามกับตู้แบบความดันลบ โดยตู้แบบความดันบวก มีรูปแบบการใช้งานที่แพทย์เข้าไปนั่งประจำอยู่ในห้อง และผู้ตรวจเชื้อจะเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างกันจุดละ 1 เมตร เพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อ ผ่านช่องที่แพทย์สามารถสอดมือเพื่อทำการ Swab เชื้อจากผู้ป่วย ภายในห้องใช้ระบบควบคุมความดันเป็นบวก เพื่อควบคุมอากาศจากภายนอกที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ ไม่ไหลเข้าสู่ภาย ในห้อง เพิ่มความปลอดภัยให้แก่แพทย์ นอกจากนี้ ระบบการเก็บเชื้อยังเป็นแบบลิ้นชักส่งอุปกรณ์ระหว่างแพทย์กับผู้ตรวจเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า เมื่อแพทย์เก็บเชื้อและบันทึกผลการตรวจลงในเอกสาร สามารถส่งผลตรวจผ่านช่องส่งเอกสารที่ประตูทางเข้าของทีมแพทย์ได้ เพื่อให้บุคลากรนำผลการตรวจไปทำงานต่อ ทั้งนี้ หลักการติดตั้งของตู้ดังกล่าว ใช้วัสดุที่ติดตั้งง่าย ใช้เวลาประกอบได้รวดเร็ว เพื่อความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง พร้อมทั้ง สจล. ได้ส่งมอบ ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่ โรงพยาบาลกลาง /โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในขณะที่ ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันบวก Positive Pressure) หรือ “COVID-19 Test Station” ถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งรูปแบบตู้เดี่ยว และตู้สำหรับแพทย์ 3 คนปฏิบัติหน้าที่ โดยเตรียมผลิตและส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

นอกจากนี้ สจล. ยังได้นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ อาทิ หุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ /หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วย UV-C และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด ให้แก่โรงพยาบาลที่ได้นำตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ไปส่งมอบ พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวห้องแยกโรคความดันลบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สจล. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริษัท NL Development ที่ถูกจัดตั้งเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที จำนวน 5 ห้องตรวจ ณ วชิรพยาบาล หรือ โรงพยาบาลวิชิระ รวมทั้งนำต้นแบบเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติขนาดเล็กไปทดสอบ การทำงานให้แก่ทีมแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในลำดับต่อไป

   สำหรับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่สนใจรับคำแนะนำ และต้นแบบการผลิตนวัตกรรมดังกล่าว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) หมายเลขโทรศัพท์ 09 1812 0416 หรือทางอีเมล kannika.li@kmitl.ac.th ทั้งนี้ สจล. ยังเปิดระดมทุนบริจาคเพื่อ ต่อยอดการผลิตและแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยหากประชาชนสนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0