01-05-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งปฏิทินการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย

   นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มดีขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ดังนั้น ที่ประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความเห็นให้ดำเนินการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่รับสมัครไว้แล้ว โดยมีกำหนดให้ประเมิน ภาค ก ประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ประเมิน ภาค ข ช่วงต้นเดือนมิถุนายน และจะประเมินภาค ค กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่า ในการประเมินภาค ค สถานการณ์ต่าง ๆ คงคลี่คลายลงแล้ว

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จะดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยมาบรรจุแต่งตั้งทันช่วงเวลาเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งการรับสมัครครูผู้ช่วยจะเป็นการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่กระทบต่อ พรก.ฉุกเฉิน ที่ยังประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน

   ทั้งนี้ เมื่อได้จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษแล้ว จะมีการวางแผนการสอบว่า ควรดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นต่อไป