12-05-2563

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุ เตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

   นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวถึงความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยกล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินเยียวแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แบ่งกลุ่มการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ เกษตรที่ขึ้นทะเบียนแล้วและได้มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรในปีการผลิต 2562/2563 ซึ่งกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเมื่อปีที่ผ่านมา เช่น โครงการประกันรายได้ และโครงการลดต้นทุน ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อน เช่น เกษตรกรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ หรือเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองว่าเข้าข่ายเกณฑ์ได้รับการเยียวยาได้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิมพ์รายชื่อ ติดประกาศไว้ภายในชุมชน หรือตรวจสอบสถานการณ์ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค

   ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรกลุ่มแรกประมาณ 8.43 ล้านคน ภายในวันที่ 15-24 พฤษภาคมนี้ วันละประมาณ 1 ล้านราย ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดรับขึ้นทะเบียนและตรวจทานข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ และจะโอนเงินให้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

   นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้แก่เกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และธนาคารอื่น โดยผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. ให้แจ้งโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นทางเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกรดอทคอม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ธนาคารทุกแห่งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยไม่จำเป็นต้องไปแออัดที่ ธ.ก.ส. หรือใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.ผ่านสมาร์ทโฟน ในการโอนเงินหรือทำธุรกรรมอื่นๆได้