20-05-2563

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเดินหน้าสร้างต่ออควาเรียมสงขลา

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียมทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ว่า ได้มอบหมายให้นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดของโครงการดังกล่าวแล้วว่าหากจะเดินหน้าก่อสร้างต่อจะต้องมีการใช้งบประมาณอีกจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งโดยส่วนตัวเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นมหากาพย์การก่อสร้างที่ยาวนาน อีกทั้งโครงการนี้ก็มีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น ซึ่งเท่าที่ทราบในส่วนของการสอบสวนผู้กระทำผิดในเรื่องดังกล่าวหมดหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในนการตรวจสอบ เพราะเรื่องได้ถูกส่งไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีในการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้ว

   ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยากให้มองว่าจะต้องลงทุนด้วยงบประมาณอีกจำนวนเท่าไหร่ถึงจะก่อสร้างให้เสร็จสิ้น ซึ่งต้องศึกษากันอย่างรอบด้าน รวมถึงดูการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสมด้วย เพราะหากจะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่อะไรอะไรเลยก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปการเดินหน้าก่อสร้างอควาเรียมเร็ว ๆ นี้