20-05-2563

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมมหาวิทยาลัยไทยเตรียมเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำหรับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านการแพทย์

   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แห่งแรกในประเทศไทย สานฝันผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาให้สามารถศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์วิชาชีพได้ ถือได้ว่า เป็นการยกระดับการแพทย์ไทยเพื่อรองรับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และอื่นๆ ในอนาคต

   นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็น Medical Higher Education (เมดิคัล ไฮเออร์ เอ็ดยุเคชั่น) เพราะประเทศไทยได้รับการยอมรับสูงมากในเรื่องของการจัดการโรคระบาด ถ้าใช้โอกาสนี้ยกระดับการเรียนการสอนทางด้านแพทยศาสตร์ให้ไปสู่ระดับชั้นนำของโลก โดยเฉพาะระบาดวิทยาและ โรคอุบัติใหม่ ทำการปรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้เป็นอินเตอร์ รองรับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน นับเป็นมิติใหม่ของการศึกษา วิชาแพทยศาสตร์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังหลัก ของสังคมในระดับสากลต่อไป