25-05-2563

ไทยเดินหน้าทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในลิง คาดเริ่มทดลองใช้กับคนกลุ่มอาสาสมัครได้ในช่วงต้นปี 2564

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีวิจัยเรื่องวัคซีนโควิด-19 ว่า ล่าสุด ทีมนักวิจัยไทยได้ฉีดวัคซีนทดสอบในลิงแล้ว โดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มทดสอบกับคนในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนวิจัยเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยมีการดำเนินการไปแล้ว 5 โครงการในหลายสถาบันและมีความก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว ซึ่งในขณะนี้งานวิจัย วัคซีนชนิด mRNA ที่ศูนย์วัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นหลังทดสอบในหนูทดลอง และพร้อมเริ่มมีการทดสอบในลิงในโดยการทดลองวัคซีนในครั้งนี้จะทำการทดลองกับลิงแสมที่โตเต็มวัยในช่วงอายุ 4-6 ปี เป็นลิงเพศเมีย 13 ตัวแบ่งเป็นสามตัวที่อยู่ในการควบคุมแต่ไม่มีการให้วัคซีน ห้าตัวเป็นกลุ่มที่จะให้วัคซีนในสำนวนโดสที่สูงอีกห้าตัวให้วัคซีนในจำนวนโดสที่ต่ำ ซึ่งจะนำวัคซีนไปฉีดที่บริเวณขาหนีบเพราะจุดที่ต่อมน้ำเหลืองที่จะช่วยให้วัคซีนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเพื่อการเทียบผล ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนแล้วจะรอ 15 วัน นักวิจัยจะทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากลิงเพื่อดูการสร้างภูมิคุ้มกัน และจะให้เข็มที่สองเมื่อครบหนึ่งเดือนและทำการเก็บตัวอย่างเลือดเช่นเดิมและวัคซีนเข็มที่สามในรอบเดือนถัดไป และรอผลการวัดประสิทธิภาพจนครบ 6 เดือน จึงจะสรุปผลการทดลอง ทั้งนี้ ในการทดลองอาคารทั้งหมดถูกปรับเป็นห้องความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากได้ผลตามที่ตั้งไว้จะสามารถผลิตวัคซีนดังกล่าวนำมาทดลองใช้กับคนกลุ่มอาสาสมัครได้ในช่วงต้นปี 2564 โดยในระหว่างนี้ทางทีมวิจัยได้มีการประสานโรงงานที่ผลิตในต่างประเทศไว้เผื่อสามารถเริ่มผลิตวัคซีนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ