29-05-2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวหนังสือการ์ตูน Know Covid รู้ทันโควิด ให้ความรู้คนไทยฝ่าวิกฤต

   นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ คนพิการ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดูแลประชาชนในหลายภารกิจ และการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องโควิด นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่จะสื่อสารกับประชาชนเรื่องการดูแลตัวเอง และผู้อื่น ว่าควรทำอย่างไร โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มโนว์โควิด องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” จัดทำสื่อการ์ตูนที่เข้าใจง่าย สื่อสารผ่านภาพทำให้จดจำได้ง่าย โดยมีการคัดเลือกเนื้อหาที่ประชาชนควรรู้ เช่น การดูแลตัวเอง การดูแลเด็ก รวมทั้งผู้สูงอายุ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังที่ได้นำหนังสือการ์ตูนดังกล่าว เสนอให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีดู ได้รับคำแนะนำว่าควรจะผลิตสื่อที่เข้าใจง่ายเช่นนี้ และควรจัดทำเป็นอีบุ๊กส์ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนจัดทำต่อไป

   สำหรับหนังสือการ์ตูนดังกล่าวผลิตขึ้นมา 100,000 เล่ม โดยจะนำไปแจกให้กับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1300 เพื่อขอรับหนังสือได้ นอกจากนี้หนังสือดังกล่าว กำลังแปลเป็นภาษา พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างชาติ เพื่อให้รู้จักป้องกันตัวจากโรคโควิดอีกด้วย