29-05-2563

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนผู้ติดสุรา เตือน ระวังการเกิดภาวะถอนพิษสุราหลังจากหยุดดื่มกะทันหัน อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

   นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้เสียชีวิตขณะกักตัวเฝ้าระวังโรคโควิค-19 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้เสียชีวิตทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์ใน กรุงเทพมหานคร แล้วเดินทางกลับมาบ้านที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และกักตัวที่บ้านพักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ช่วงแรกมีอาการ สั่น เจ็บหน้าอก เมื่อกักตัวมาเป็นวันที่ 5 มีอาการหมดสติ ไม่หายใจ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา กรมควบคุมโรค ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น ยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนว่าการเสียชีวิตเกิดจากพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ กรมควบคุมโรค จึงแนะนำผู้มีปัญหา การดื่มสุราหรือผู้ติดสุราว่า อาการของภาวะถอนพิษสุราอาจเกิดได้หลายรูปแบบขึ้นกับแต่ละบุคคลและ มักเริ่มเกิดหลังจากหยุดดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ว 6-48 ชั่วโมง โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะถอนพิษสุรา ได้แก่ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากเป็นประจำ มีประวัติเป็นภาวะถอนพิษสุรามาก่อน และมีปัญหาสุขภาพบางอย่าง อาการระยะเริ่มต้นของภาวะนี้ที่พบได้บ่อย ประกอบด้วย ปวดหัว มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย วิตกกังวล ซึมเศร้า มีปัญหาด้านการนอนหลับ คลื่นไส้และอาเจียน ไวต่อแสงและเสียงมากขึ้น สับสน ไม่มีสมาธิ หรือไม่สามารถคิดเรื่องราวต่างๆ ได้ชัดเจน เบื่ออาหาร มือเย็น และชีพจรเต้นเร็ว ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ กรมควบคุมโรค ขอให้ผู้มีปัญหาการดื่มสุราหรือผู้ติดสุรา หมั่นสังเกตอาการของตนเองว่ามีความเสี่ยงจะเกิดภาวะถอนพิษสุราหรือไม่ ซึ่งภาวะดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และควรโทรปรึกษาแพทย์ที่รักษาเป็นประจำ หรือสอบถามที่สถานพยาบาล-ของรัฐใกล้บ้าน หากต้องการลด ละ เลิก สามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413