01-06-2563

กระทรวงศึกษาธิการ รอประเมินความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดอีกครั้ง ก่อนกำหนดว่าจะสามารถเปิดเทอมได้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคมหรือไม่

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการบริหารการศึกษาในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้มีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จะประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ของรัฐบาล โดยจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ทำเรื่องเสนอพิจารณาผ่อนปรนโรงเรียนให้เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งศูนย์ ศบค.ได้พิจารณาถึงเหตุผลต่าง ๆ และความจำเป็นอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีข้อสรุปว่าขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ ศบค. เช่น การจัดพื้นที่ห้องเรียนแบบ Social distancing เด็กนักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายในโรงเรียนต้องมีเจลแอกอฮอร์ล้างมือทุกจุด และการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เป็นต้น ซึ่งจะดูว่าสถานศึกษาใดมีความพร้อมในการดำเนินการตามาตรการดังกล่าว โดยจะมีการประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษา จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งคณะกรรมการลงไปประเมินหากพบมีสถานศึกษามีความพร้อมก็จะรวบรวมรายชื่อสถานศึกษาส่งให้ศูนย์ ศบค.เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอย้ำว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์ ศบค. เท่านั้น

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ในวันที่ 6 มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดสอบแบบ นิวนอร์มอล คือ การจัดสอบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ครั้งนี้ด้วย