01-06-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมร่วมมือ บริษัทการบินไทย จำกัด ส่งนักศึกษา ช่างอากาศยานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนไปหารือกับ บริษัทการบินไทยจำกัด เพื่อต้องการให้นักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัย 6 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยาน ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทการบินไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา หรือ สอศ. กำลังหารือกับบริษัทการบินไทยว่าต้องการผู้เรียนแบบไหน มีวิชาพื้นฐานอะไรบ้าง รวมถึงเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เราหวังว่านักศึกษาจะได้ฝึกปฎิบัติกับสายงานที่เป็นมืออาชีพ ได้เห็นโลกอาชีพกับเครื่องมือปฎิบัติการที่เป็นของจริง อีกทั้งจะทำให้ การเรียนสายอาชีพมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

   นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือนี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้สอศ.ออกไปแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงดึงภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนสายอาชีพ เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพสูง และจะทำให้นักศึกษา มีความรู้ได้รับการต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนอาชีวะที่สำเร็จการศึกษาไม่ได้รับราชการแต่ทำงานภาคเอกชน อีกทั้งสถานประกอบการเองจะได้คนทำงาน ที่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้การยกระดับผู้เรียนและการพัฒนาหลักสูตรจะตอบโจทย์การป้อนผู้เรียนให้สู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกด้วย