16-06-2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกาศแจ้ง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในภาวะวิกฤติโควิท-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0551

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกาศแจ้ง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในภาวะวิกฤติโควิท-19 มี 3 มาตรการ อาทิ มาตรการที่ 1 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าเทอมร้อยละ 50 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา // มาตรการที่ 2 การช่วย ค่าเช่าหอพักของสถาบันร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และมาตรการที่ 3 สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของนักเรียน นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มีความเร็ว 4 MB ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งทั้ง 3 มาตรการเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0551 (อ่านหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำสองครั้ง)