16-06-2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชิญชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด VIDEO CLIP เกี่ยวกับนวัตกรรม ช่วงโควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 6888

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด VIDEO CLIP เกี่ยวกับนวัตกรรม ช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ clip video สั้น ๆ ความยาว ไม่เกิน 2 นาที สามารถส่งผลงานได้ 1 คนต่อ 2 ผลงานเท่านั้น / ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน / ส่งผลงานได้ทาง E-mail: natnari.nu@spu.ac.th หรือทาง Facebook fanpage คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งผลงานโดยการโพสต์ ลง Facebook Fanpage / Twitter หรือ Instagram ของตัวเอง แล้วเปิด Public หรือ สาธารณะ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ และติดแฮชแท็ก #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม และตั้งชื่อภาพพร้อมบรรยายคลิปวิดีโอนั้น ตามแบบของตนเอง ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 6888