22-06-2563

ช่วงเวลา 12.00 น.-12.30 น.สถานีวิทยุศึกษาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาจทำให้ไม่สามารถรับฟังได้ขออภัยในความไม่สะดวก

ช่วงเวลา 12.00 น.-12.30 น.สถานีวิทยุศึกษาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาจทำให้ไม่สามารถรับฟังได้ขออภัยในความไม่สะดวก