29-06-2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือ ที่ประชุมสกสค. พอใจกระบวนการจัดพิมพ์แบบเรียน ขององค์การค้าของ สกสค. ทำได้มีประสิทธิภาพ

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. ซึ่งขณะนี้กระบวนการจัดส่งหนังสือเรียนถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วโดยปัญหาเรื่องการจัดพิมพ์ขององค์การค้าฯที่ผ่านเราได้เห็นจุดบกพร่อง ขององค์การค้าฯจนช่วยกันอุดช่องโหว่เหล่านั้นให้การพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯมีประสิทธิภาพ มากขึ้นแล้ว ดังนั้นเชื่อว่าในปีการศึกษาหน้าองค์การค้าฯจะบริหารจัดการการพิมพ์แบบเรียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แน่นอน

   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์การค้าของ สกสค.ด้วย ซึ่งได้กำชับไปว่าองค์การค้าฯต้องบริหารงานให้ถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งขณะนี้องค์การค้าของ สกสค. มีกำไรและสภาพคล่องจากการพิมพ์แบบเรียนแล้ว ดังนั้นก็อย่าไปสร้างหนี้สินให้เป็นภาระหนี้เพิ่มเหมือนอดีตที่ผ่านมาอีก

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้องค์การค้าของ สกสค. ไปบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์สื่อหนังสือต่างๆของคนตาบอด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งต่อไฟล์หนังสือให้แก่คนตาบอดใช้เรียนรู้ โดยที่ไม่ต้องไปจัดทำเป็นอักษรเบลอีก ส่วนการจัดทำหนังสือในรูปแบบ E-Book นั้นตนให้กลับไปจัดทำรายละเอียดมาใหม่เนื่องจากรูปแบบ E-Book ที่องค์การค้าฯเสนอมานั้นยังไม่ตอบโจทย์กับแนวคิดตนเท่าที่ควร สำหรับประเด็นที่อยากจะให้องค์การค้าของ สกสค. ได้ลิขสิทธิ์พิมพ์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพิมพ์หนังสือเรียนทั้งหมดนั้น ตนเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะองค์การค้าของ สกสค. ได้พิสูจน์ให้เห็นจากการพิมพ์แบบเรียนในปีนี้แล้วว่าสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ