29-06-2563

ไทยและสวีเดน พร้อมร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกันภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เล็งเดินหน้าร่วมมือขับเคลื่อนงานในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ว่า สวีเดนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมายาวนานถึง 152 ปี โดยมีความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ชื่นชมไทยที่เป็นประเทศที่น่าอยู่ มีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยว พร้อมหวังว่าไทยและสวีเดนจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังชื่นชมความสำเร็จของไทย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวให้กำลังใจและแสดงความเชื่อมั่นในแนวทางของรัฐบาลสวีเดน ในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 พร้อมหวังว่า เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในด้านการลงทุน การท่องเที่ยวและสาธารณสุข ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โควิด-19 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

   โอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนสวีเดน พร้อมเชิญชวนให้ภาคเอกชนของสวีเดนขยายการลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในสาขาที่สวีเดนมีศักยภาพ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์