31-07-2563

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้ายกระดับการให้บริการออกหนังสือสำคัญในการนำเข้าส่งออกด้วยนวัตกรรมดิจิทัลให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2565

   นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ ในการออกหนังสือสำคัญการนำเข้าส่งออกสินค้าด้วยระบบเอกสาร เช่น ข้าว ยา สินค้าภายใต้พันธกรณีองค์การการค้าโลก (WTO) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและปัจจุบันจึงมีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยการนำระบบดิจิทัลมาแทนทำให้ลดการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 80 และภายในปี 2565 จะสามารถ ใช้ระบบดิจิทัลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการพัฒนาความสามารถการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการพัฒนาผู้ประกอบการโดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งการยกระดับการออกหนังสือนำเข้าส่งออกด้วยระบบดิจิทัลนี้ ส่งผลดีและเกิดประโยชน์ที่นอกจากการลดการใช้กระดาษแล้วยังทำให้เกิดความคล่องตัว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ รวมถึงลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากสามารถ ติดต่อขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมการค้าต่างประเทศโดยตรง