31-07-2563

รัฐบาลชวน อสม.- อสส.- เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เที่ยวทั่วไทยตามโครงการ “เที่ยวปันสุข”

   ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมภาคการท่องเที่ยว จัดทำโครงการ เที่ยวปันสุข แพ็คเกจกำลังใจ เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. / อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ อสส. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต. ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล ทำงานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเดินทางจากภาครัฐโดยตรง ซึ่งจะเป็น ส่วนหนึ่งในการเยียวยาผู้ประกอบการและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถประคองธุรกิจและประกอบอาชีพได้ โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน คนละ 2,000 บาท โดยมีเป้าหมายจำนวน 1.2 ล้านคน เดินทางโดยใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวในประเทศที่มีการ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลต้องการตอบแทน อสม. / อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ทำงานหนักในสถานการณ์ที่ผ่านมา จึงอยากให้ได้ใช้สิทธิ และขอความร่วมมือ ถ้าไม่ไป หรือไปไม่ได้ “ไม่ต้องลงทะเบียน” ค่อย ๆ ทยอยไปเที่ยว เพราะมีเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แนะนำให้เลือกเดินทางในวันธรรมดา ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวภายในจังหวัดก่อน เดินทางเป็น หมู่คณะ และไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนได้ ขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุข ช่วยกัน ไม่ให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศ

   ด้าน นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมา อสม. /อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มแข็ง ลงพื้นที่ให้ความรู้ เฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน รวมถึงปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองชุมชน เคาะประตูบ้านกว่า 14,027,310 หลังคาเรือน โครงการนี้จึงตั้งใจตอบแทนทุกท่านที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกรายการนำเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และติดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดรับสิทธิ “โครงการกำลังใจ” ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และ เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563