16-10-2563

เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมส่งต่อเด็กเรียนสายอาชีพ ชี้ โรงเรียนอย่าปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา ให้ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

   นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขับเคลื่อนการผลิตผู้เรียนสายอาชีพให้เป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีการวางแผนเตรียมผู้เรียนเพื่อจะส่งต่อให้ไปเรียนในสายอาชีวศึกษาไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายนายกรัฐมนตรีต้องการพัฒนาประเทศด้วยการทำให้คนมีงานทำ ดังนั้นช่องทางที่จะสร้างอาชีพและตอบโจทย์การมีงานทำมากที่สุด คือการเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งนอกจากสพฐ.จะเตรียมปรับแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ตอบโจทย์การเรียนสายอาชีพ โดยเฉพาะจะมีการสร้างความร่วมมือกับอาชีวศึกษา เช่น โรงเรียนแห่งไหนที่มีที่ตั้งใกล้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ก็ให้มีการสร้างห้องเรียนสายอาชีพขึ้น เป็นต้น เพื่อทำให้เด็กมีแรงบันดาลใจ ในการเรียนสายอาชีพมากขึ้น

   นายอัมพร พินะสา กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมองว่าการที่ไม่สามารถเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนไม่ยอมปล่อยเด็กให้มาเรียนสายอาชีพ เพราะห่วงเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวนั้น ตนย้ำว่าจากนี้ไปนโยบายการขับเคลื่อนผู้เรียนให้ไปศึกษาต่อสายอาชีพเปลี่ยนไปแล้ว โดยโรงเรียนทุกแห่ง ต้องเลิกหวงเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งจะต้องยึดประโยชน์และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำให้เด็กได้เรียน ได้มีงานทำ เพราะโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาให้นักเรียนอย่างเหมาะสมตามความถนัดของเด็กแต่ละคน ดังนั้นหากเด็กมีศักยภาพตามความถนัดด้านไหนโรงเรียนควรส่งเสริมอย่างเต็มที่ไม่ใช่ไปปิดกั้นโอกาสของเด็ก ในการเรียนต่อ สำหรับขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งปรับแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ตอบโจทย์อาชีพและการมีงานทำจะส่งผลกระทบกับการส่งต่อผู้เรียนสู่สายอาชีพหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่สร้างผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะเป็นการปรับแผนการเรียนคนละรูปแบบ