18-11-2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าแก้ปัญหาการศึกษาทั่วประเทศ

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เดินทางไปจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกิจกรรม “เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร” โดยได้พบกับครูในพื้นที่จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศหรือ HCEC ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน โดยตัวแทนครูได้พูดคุยสะท้อนถึงปัญหาที่สะสม อยู่ในระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระงานครูที่ทำให้เวลาในการทำการเรียนการสอนในห้อง มีจำกัด หรือปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงแนวทางการเรียนการสอนของเด็กชาติพันธุ์ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ

   นอกจากนี้ ตนยังได้ร่วมแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหากับครูถึงประเด็นเรื่องของภาระครูตอนนี้ ได้ดำเนินการให้คณะทำงานทำการศึกษากรอบงานของครู เพื่อหาแนวทางการลดภาระครูที่ตรงจุดและยั่งยืน เพื่อคืนครูให้กับห้องเรียนและให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และยังชี้แจงถึงแนวทางการแก้ปัญหา โรงเรียนขนาดเล็กว่า โดยต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือเข้าลักษณะโรงเรียน Stand Alone ต้องได้รับงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถจัดการในรูปแบบของรายหัวในแบบเดิมได้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เดินทางไปเกือบทั่วประเทศ พบว่าปัญหาของครูส่วนใหญ่นั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีส่วนที่เพิ่มเติมที่เป็นเรื่องของความแตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่ อย่างเช่นในภาคเหนือมีเรื่องของเด็กชาติพันธุ์

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เสียงสะท้อนของครูส่วนใหญ่เป็นเครื่องยืนยันว่า การศึกษาของไทยต้องรีบแก้ไข โดยแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรงกับ ความคิดเห็นของคุณครูที่มีโอกาสได้ไปพบ และให้ข้อแนะนำ ขณะนี้ผมได้เดินทางลงพื้นที่ และรับฟังจากทุกฝ่ายเกือบทั่วประเทศแล้ว หลังจากนี้จะเร่งเดินหน้าในการจัดการปัญหาตามแนวทางที่ได้วางเอาไว้แล้ว อย่างเต็มที่