18-11-2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับ 5 หน่วยงานในสังกัด เร่งประสาน ศอ.บต. นำเยาวชน ในพื้นที่เข้าสู่ระบบการมีงานทำผ่าน Co – Payment โดยเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

   นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เร่งประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เพื่อนำเยาวชนในพื้นที่เข้าสู่ระบบการมีงานทำผ่านโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน หรือ Co – Payment ที่กำลังรับสมัครอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ ซึ่งการที่ ศอ.บต.เข้ามาอำนวยความสะดวกนำส่งแรงงานไปยังสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการแรงงาน จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบและช่วยให้เยาวชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง นำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่ได้อีกด้วย

   ทั้งนี้ จากการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ เบื้องต้นในวันนี้ จะมีแรงงานชุดแรกจำนวน 84 คน ซึ่ง ศอ.บต.ได้ให้การดูแลเรื่องการนำส่งแรงงานยังพื้นที่ภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนใต้ไปยัง บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีคอยอำนวยความสะดวก

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้อำนวยความสะดวกนำส่งแรงงานจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ไปยังสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานตามโครงการ Co -Payment เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่ ช่วยเหลือเด็กจบใหม่ ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ นำความมั่นคงมาสู่สันติสุขในพื้นที่ต่อไป