18-11-2563

กรมแพทย์แผนไทย เผยยังไม่ได้ข้อสรุปประสิทธิผลฟ้าทะลายโจรในการป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 ในคน

   แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงความคืบหน้าการวิจัยสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร ในการป้องกันโรคโควิด-19 ว่า จากการทดลอง กับเชื้อในหลอดทดลองพบสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร คือ สารแอนโดรกราฟโฟไลด์ มีฤทธิ์สามารถยับยั้ง การแพร่จำนวนของไวรัสในเซลล์ได้ แปลว่ามีแนวโน้มที่ดีในการยับยั้งไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ซึ่งได้เดินหน้าทดลองในคนกลุ่มอาสาสมัครไปแล้ว พบว่าในกลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจร สูงกว่าขนาดที่ใช้ในโรคหวัดทั่วไป พบว่าอาการหวัด เจ็บคอหายได้เร็วขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร

   อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามผลต่อเนื่องเก็บข้อมูลทางวิชาการต่อ แต่ขณะนี้ไทยมีเคสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศน้อย การทดลองเก็บข้อมูลจึงทำได้ไม่เร็วนัก อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการป้องกัน โรคโควิด -19 แต่ฟ้าทะลายโจรมีข้อมูลยืนยันสามารถใช้เพื่อป้องกันโรคหวัด และโรคที่อาการคล้ายหวัดได้ แต่การใช้เป็นทุกอย่างย่อมมีข้อควรระวังเพราะฟ้าทะลายโจรไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร บางคนไม่ควรใช้เองต้องปรึกษาแพทย์ก่อน ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองที่ใช้ยาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด รวมถึงผู้ที่กำลังใช้ยาลดความดันโลหิตสูง ส่วนคนทั่วไปหากใช้ต่อเนื่อง 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น เช่น ไอหนักขึ้น ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวให้หยุดใช้ เช่นเดียวกับหากใช้แล้วมีอาการแพ้ โดยสังเกตอาการ คันตามหน้าตา ตามเนื้อตัว ควรหยุดใช้ทันที