11-01-2564

กรมควบคุมโรค แนะ ประชาชนควรเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิด พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการขายของธุรกิจยาสูบในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19

   นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 พบธุรกิจยาสูบอาศัยวิกฤติในช่วงนี้แจ้งให้ร้านค้าโชห่วยจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดราคาขายบุหรี่ รวมทั้งมีบริการจัดส่งฟรีให้กับผู้ที่กักตัวอยู่บ้านในช่วงเฝ้าระวังโรคนั้น กรมควบคุมโรค ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ให้กับธุรกิจยาสูบเหล่านี้ เพราะการสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการสูบบุหรี่ หรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด -19 ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายและโอกาสติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากขณะสูบเป็นช่วงที่ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีประวัติการสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่สุขภาพปอดจะไม่แข็งแรง จะยิ่งทำให้อาการทรุดหนักและเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขอเชิญชวนประชาชนใช้วิกฤตการณ์ระบาดครั้งนี้ เป็นโอกาสเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่