23-02-2564

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงกรณีพบเข็มฉีดยาในเนื้อหมู ขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจ พร้อมแนะสังเกตและระวังสิ่งแปลกปลอมก่อนบริโภคเพื่อความปลอดภัย

   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพเนื้อหมูมีเข็มฉีดยาติดอยู่ ซึ่งผู้โพสต์ได้ซื้อลิ้นหมูจากตลาดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมารับประทาน โดยที่แม่ของผู้โพสต์ได้รับประทานเนื้อหมูชิ้นดังกล่าวแล้วคายออกมาเนื่องจากคิดว่า เป็นกระดูก ก่อนที่จะพบว่าเป็นเข็มฉีดยา นั้น ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากการใช้เข็มฉีดยาเพื่อฉีดยาเข้าสู่ร่างกายสุกร มักฉีดในตำแหน่งกล้ามเนื้อลึกๆ บริเวณคอชิดโคนหู และใช้เข็มที่มีความยาว 1.5 นิ้ว จึงไม่น่าที่จะพบชิ้นส่วนของเข็มฉีดยาที่ลิ้นสุกรได้ ซึ่งจากกรณีดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ที่เนื้อสุกรที่บริโภคดังกล่าวอาจไม่ใช่ส่วนลิ้นสุกรทั้งหมด ขณะที่การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยยังคงมีหลายรูปแบบ โดยที่การเลี้ยงสุกรที่ไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐาน จะมีโอกาสที่จะพบสิ่งแปลกปลอม เช่น เข็มฉีดยาได้สูง เนื่องจากเกษตรกรมักจะเป็นผู้ฉีดยาสัตว์เอง โดยที่ไม่มีความรู้และทักษะในการฉีดยาสัตว์ จึงมีความเป็นไปได้ที่เข็มฉีดยาจะหักและคงค้างอยู่ในร่างกายสัตว์ได้ ซึ่งเมื่อสัตว์ดังกล่าวถูกนำไปเชือด ที่โรงฆ่าสัตว์ โอกาสที่จะตรวจไม่พบเข็มฉีดยาก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน เนื่องจากเข็มมีขนาดเล็กประกอบกับ เมื่อเชือดชำแหละสุกรที่โรงฆ่าสัตว์แล้ว ซากสุกรจะถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ 2 ซีก ซึ่งยากแก่การตรวจสอบ ดังนั้น ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้บริโภค เมื่อซื้อเนื้อสัตว์มาแล้วควรสังเกตและตรวจสอบความผิดปกติ หากพบมีสิ่งแปลกปลอมให้นำออกก่อนที่จะนำไปจำหน่าย หรือนำไปบริโภคต่อ

   นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังได้เข้มงวดตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการเชือดชำแหละอย่างถูกสุขอนามัย ตรวจสอบความผิดปกติของเนื้อสัตว์ก่อนที่จะจำหน่ายออกจาก โรงฆ่าสัตว์ และจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่เนื้อสัตว์มีปัญหา พร้อมแนะนำเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อความปลอดภัย