02-04-2564

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางจัดเทศกาลสงกรานต์ตามแบบวิถีใหม่งดสาดน้ำ ประแป้ง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้แก่ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิด งดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟม จัดงานในรูปแบบสืบสานวัฒนธรรม เช่น สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น

   สำหรับกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ที่บริเวณรอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีพิธีเปิด วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. มีการแสดงทางวัฒนธรรมและเปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยรางน้ำ สักการะ 10 พระพุทธรูปโบราณที่อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ประชาชนสักการะ อีกทั้งยังมีนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ กิจกรรม“เย็นธรรม เย็นใจ วิถีใหม่วันสงกรานต์” การสาธิตผลิตภัณฑ์ไทยเช่น แกะสลักผักและผลไม้ ร้อยมาลัย น้ำอบไทย น้ำปรุง ข้าวแช่ ออกร้านค้าชุมชนและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม