02-04-2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศสงกรานต์ปีฉลู 2564 เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่วันที่ 16 เมษายน นางสงกรานต์ทรงนาม "รากษสเทวี"

   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ปีฉลู มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน ตรีศก จุลศักราช 1383 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที

   นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 07นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1383 ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นธงชัย / วันจันทร์เป็นอธิบดี / วันเสาร์เป็น อุบาทว์ / วันพุธเป็นโลกาวินาศ ปีนี้วันเสาร์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า / ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า / ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า / ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า / นาคให้น้ำ 6 ตัวเกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแลเกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป มีน้ำมาก