22-07-2564

เฟซบุ๊ก ประเทศไทย เผยผลสำรวจพฤติกรรมประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 เปลี่ยนจาก “ออกไปช้อปปิ้ง” เป็น “ช้อปปิ้งได้ตลอดเวลา”

   นางสาวแพร ดํารงค์มงคลกุล ผู้อำนวยการ เฟซบุ๊ก ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคออนไลน์ทั่วโลกจำนวน ร้อยละ 86 เข้ามาใช้งาน แอปพลิเคชันในเครือของเฟซบุ๊ก เป็นประจำทุกสัปดาห์ และซื้อสินค้าที่ค้นพบบนแพลตฟอร์ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปจากการออกไปช้อปปิ้ง เป็นการช้อปปิ้งได้ตลอดเวลา สำหรับประเทศไทยก็เป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลการศึกษาของเฟซบุ๊ก และ บีซีจีพบว่า การซื้อขายผ่านการ “ทักแชท” ได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน การซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ ไปสู่โลกออนไลน์ และสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น

   นางสาวแพร ดํารงค์มงคลกุล กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้บริโภคคนไทย ให้ความสนใจกับการช้อปปิ้งแบบที่สามารถมีส่วนร่วม และสานต่อความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจได้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ทดลอง ใช้ฟีเจอร์ การซื้อของผ่านการไลฟ์สดในปีที่ผ่านมา และร้อยละ 28 ได้ซื้อของผ่านช่องทางนี้ และในจำนวนนี้มี ร้อยละ 84 ที่มีการซื้อของผ่านการไลฟ์สดทุกเดือน และผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ร้อยละ 92 คาดว่าจะเพิ่มการซื้อของผ่าน การไลฟ์สด ในปีนี้ ขณะเดียวกัน การซื้อขายผ่านการทักแชทก็ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญ โดยร้อยละ 83 มีการส่งข้อความหาร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และร้อยละ 70 ส่งข้อความในช่วงซื้อสินค้า และร้อยละ 58 ส่งข้อความหลังทำการซื้อไปแล้วอย่างไรก็ตามเฟซบุ๊กได้สนองความต้องการของธุรกิจในไทย ด้วยการเพิ่มเครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เฟซบุ๊กช้อป , ช้อป แอด โซลูชั่น ,ไลฟ์ ช้อปปิ้ง , เออาร์ และ เอพีไอ สำหรับ แมสแซนเจอร์ และ อิสตาแกรม ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจและลูกค้าสามารถสนทนากันได้ง่ายขึ้น