23-07-2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผย“ทีมคอนเทนท์ไทยแลนด์”ร่วมงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในนามทีมประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "Content Thailand" เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ หรือ Marché du Film Online ทางเว็บไซต์ www.cinando.com/marchedufilm หรือ marchedufilm.online นั้น ผลปรากฏว่ากิจกรรมต่างๆของประเทศไทยได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้งผู้แทนหน่วยงานรัฐ องค์กร เอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์จากทั่วโลก

   รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมที่ประเทศไทยเข้าร่วมในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์รูปแบบออนไลน์ ได้แก่ การออกคูหาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย เช่น ข้อมูลหนังสือทำเนียบภาพยนตร์ไทย, ข้อมูลหนังสือทำเนียบละครโทรทัศน์ไทย, ข้อมูลการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย , ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / การนำผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ 20 บริษัทไปจัดจำหน่ายคอนเทนท์ไทยพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการจัดสัมมนาออนไลน์ 3 หัวข้อประกอบด้วย “การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย” ,“การส่งเสริมการร่วมลงทุนและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย” และ “การส่งเสริมคอนเทนต์ไทยสำหรับผู้ประกอบการ” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้ให้ความสนใจเข้าชมคูหาประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย การเข้าเจรจาและสอบถามข้อมูลและการเข้าฟังสัมมนาออนไลน์เป็นจำนวนมาก

   อิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันวธ.ขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จของนายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุลและทีมงานไทยที่ได้รับรางวัล ‘Jury Prize’ หรือรางวัลขวัญใจคณะกรรมการ จากผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่อง ‘Memoria’ ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 74 สำหรับการที่ประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ทำให้ตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยได้รับการยอมรับและแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในเวทีระดับโลกทั้งด้านการส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และใช้มาตรการคืนภาษีให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เติบโตมากยิ่งขึ้น แม้อยู่ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)