04-08-2564

กรมสุขภาพจิต ระบุ สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมแนะช่องทางปรึกษาแก้ไขปัญหาจิตใจ

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สุขภาพจิตคนไทย มีความตึงเครียดขึ้นลงตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โดยสาเหตุความเครียดอันดับแรกคือ ความกังวลว่าจะติดเชื้อ รองลงมาคือ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้นอีก 2 สัปดาห์ก็น่าจะเป็นอีกช่วงเวลาที่เราจะปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่อีกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับตัวเราเองและคนที่เรารัก จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่ผ่านมาภาพรวมสายให้ข้อมูลค่อนข้างมาก ทำให้คนที่ต้องการรับคำปรึกษามีโอกาสเข้าถึงน้อยลง ดังนั้นจึงเพิ่มการให้ข้อมูลผ่านสายอื่นๆ และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตหลายช่องทางมากขึ้น อาทิ เฟซบุ๊ก 1323 สายด่วนสุขภาพจิตกับ COVID-19 และช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ที่ LINE official account @1323FORTHAI และ @mcattcovid (เอ็มแคทท์โควิด) เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องถูกแยกกักด้วย ซึ่งทำให้หลายคนมีความกังวล เศร้า เครียด หรือแม้แต่คนที่บ้านก็รู้สึกเครียดเศร้าตาม ซึ่งขณะนี้พบกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงผู้ดูแลในสถานที่ดูแลต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาเครียด ไม่สบายใจ กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 64.7 มีอาการนอนไม่หลับ ร้อยละ23.5 หูแว่ว หวาดระแวง ร้อยละ 5.9 และอื่นๆ ร้อยละ 5.9

   กรมสุขภาพจิต จึงฝากทุกคนช่วยดูแลประสบความสูญเสีย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก อารมณ์ที่สงบของผู้ใหญ่จะช่วยเด็กได้มาก การพูดคุยกับเขา เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกในรูปแบบของเด็ก ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลายกิจกรรมและถ้าท่านอยู่กับเขาในเวลาเหล่านั้นเขาจะผ่านสถานการณ์ความสูญเสียได้ดีขึ้นและถ้าเป็นไปได้ หากอะไรที่น่าหวาดกลัวเกินไป หรือเด็กยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่เหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวสำหรับการสูญเสียก็อย่าผลักดันให้เด็กทำสิ่งนั้น