09-08-2564

กรุงเทพมหานคร เปิดสายด่วน 50 เขต ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว

   พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้เร่งดำเนินการค้นหาเชิกรุกเพื่อนำผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กสทช. True, Dtac AIS และ NT จัดตั้ง“สายด่วนโควิดเขต” เป็นสายตรงถึง 50 สำนักงานเขตๆ ละ 20 คู่สาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้บางเขตเริ่มทยอยให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว และจะดำเนินการให้ครบทั้ง 50 เขตโดยเร็ว ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีผลตรวจโควิดจาก Antigen test หรือ RT- PCR สามารถโทรติดต่อสายด่วน 1330 หรือสายด่วนของสำนักงานเขตได้ นอกจากการดำเนินการเกี่ยวกับ HI/CI (เอชไอ/ซีไอ) แล้วยังประสานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยสายที่โทรเข้ามาเขตจะบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไปที่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ สปสช. เป็นผู้แจกจ่ายเคสให้กับทีมที่ต้องเข้าไปประเมินตามลักษณะอาการของผู้ป่วย

   ส่วนรายที่ต้องเข้าระบบ HI และ CI ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง จะเป็นผู้ดูแล ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นและคลินิกภาคเอกชนที่เป็นเครือข่าย สำหรับหมายเลขสายด่วนของสำนักงานเขตสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์