13-08-2564

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการผสมน้ำเกลือในวัคซีนไฟเซอร์ก่อนฉีดเป็นไปตามสูตรที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

   นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีวัคซีนไฟเซอร์ที่ต้องผสมน้ำเกลือก่อนฉีด ซึ่งมีผู้สงสัยว่าไทยมาดำเนินการเองเพื่อให้เจือจางแล้วฉีดใหคนได้มากขึ้นหรือไม่ ว่า เรื่องการผสมน้ำเกลือก่อนฉีดของวัคซีนไฟเซอร์ ไทยไม่ได้คิดทำเองแต่เป็นไปตามสูตรที่บริษัทวัคซีนกำหนด ซึ่งทำเหมือนกันทุกประเทศ เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำมาก -70 องศาเซลเซียส และความเข้มข้น ของวัคซีนมีมากต้องผสมน้ำเกลือก่อน ซึ่งโรงพยาบาลมีการใช้น้ำเกลือปลอดเชื้อมีมาตรฐานอยู่แล้วไม่ได้ นำน้ำเปล่ามาผสม เวลาฉีดต้องผสมน้ำเกลือ 1.8 cc ฉีดเข้าไปในขวดผสมให้เข้ากับวัคซีน ก่อนดูดออกมาเป็นโดสฉีดได้ 6 โดส เป็นรายละเอียดที่บริษัทวัคซีนแนะนำ เป็นข้อปฏิบัติซึ่งกระทรวงสาธารณสุขทำทั้งวีดิโอคลิป ทำการอบรมทุกอย่าง อย่างละเอียด ซึ่งวัคซีนไฟเซอร์หากผสมแล้วต้องฉีดให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง จึงสำคัญมาก ว่าคนที่มาฉีดต้องบริหารจำนวนคนให้สามารถฉีดได้หมด ตามจำนวนโดสที่มี