15-09-2564

กรมศิลปากร เชิญร่วมการเสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564

   นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 19กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้กำหนด จัดกิจกรรมการเสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ MUSEUM STREAMING: Creating for All (มิวเซียม สตรีมมิ่ง ครีเอทติ้ง ฟอร์ ออล) เป็นเวทีพูดคุยของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Facebook Fanpage: Office of National Museums, Thailand ระหว่างวันที่ 19 – 21กันยายน 2564 ถ่ายทอดสดในเวลา 13.00 น. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดการดำเนินกิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดยมีหัวข้อที่สอดคล้องกับสภาพสังคม ดังนี้ วันที่ 19 กันยายน เสวนาในหัวข้อ Role of Museum During Pandemicโดยนายราเมศพรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ / วันที่ 20 กันยายน เสวนาในหัวข้อ Digital Tools in Museums โดยนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / และวันที่ 21กันยายน 2564 เสวนาในหัวข้อ Museum without Walls โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ สถาบัน วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ เฟสบุ๊ก “พิพิธภัณฑ์ พุ่มพวง ดวงจันทร์” และนายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ

นอกจากนี้ ยังจัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย MUSEUM EXPO 2021: Recover Together Step Forward โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเวทีสื่อสารกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายและผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อความ ที่พิพิธภัณฑ์ต้องการสื่อสาร ในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยกว่า 20 แห่ง มาร่วมจัดแสดงและนำเสนองานแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.finearts.go.th/thailandmuseum