18-10-2564

เลขาธิการ กศน. รับมอบหนังสือ เพื่อส่งมอบให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในสังกัดสำนักงาน กศน.

   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. และผู้บริหารร่วมในพิธีรับมอบหนังสือ จำนวน 120 ชุด ประกอบด้วย หนังสือพรภิรมย์รัตนกวีศรีอยุธยา, หนังสือสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน, ลูกลิงเข้าใจโควิดละนะ, ราชสีห์ขนปุยหนูจี๊ดตัวจ้อย โดยมี นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ส่งมอบหนังสือดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยการมอบหนังสือครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพแก่เด็ก นักศึกษา และประชาชนให้สามารถรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ ในสถานการณ์โควิด สามารถดูแลตนเองและบุคคลใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรคภัย และเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. จะเป็นผู้คัดแยกหนังสือส่งมอบให้กับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในสังกัด กศน. ต่อไป