21-10-2564

สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล 7 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

   นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกล ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ แก่ผู้สนใจ เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3 /หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 23 / หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) รุ่นที่ 16 / หลักสูตรอาเซียนศึกษา/ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน/ หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัลหลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล

   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2381 6651 ในวันและเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียด พร้อมกรอก ใบสมัครออนไลน์ที่ เฟสบุคส์เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล