16-11-2564

กรมการจัดหางาน เตือน หลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เตรียมเอาผิดนายจ้างที่ใช้แรงงาน ผิดกฎหมาย

   นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงการตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง พบการใช้แรงงานผิดกฎหมายทั้งสิ้น 12,245 คน เป็นเมียนมา 8,506 คน กัมพูชา 2,912 คน และลาว 827 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการถ่ายรูป ทำประวัติแรงงานต่างด้าวทุกคนเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการนำคนมาสวมรอยภายหลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้นายจ้างนำเอกสารไปยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมชำระค่าคำขอภายใน 7 วัน ที่สำนักงานจัดหางาน กรณีมีเอกสารครบถ้วน คือมีประกันสุขภาพ ,ประกันสังคม เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว กรณีนายจ้างไม่มีเอกสารประกันสุขภาพและประกันสังคม เจ้าหน้าที่จะออกใบคำขอ ซึ่งจะมีหมายเลขการอนุญาตทำงานกำกับให้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นแรงงานต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพ 6 โรค และจัดเก็บอัตลักษณ์ภายใน 31 มีนาคม 2565 พร้อมตรวจลงตราวีซ่าก่อน 1 สิงหาคม 2565 และขั้นตอนสุดท้ายติดต่อกรมการปกครองเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตทำงานได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนคนต่างด้าวครั้งนี้ต่างจากการลงทะเบียนครั้งก่อน เนื่องจากครั้งนี้ต้องรีบให้แรงงานต่างด้าวได้ใบอนุญาตทำงานออกหมายเลข 13 หลัก และเข้าระบบประกันสังคมเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดขึ้นทะเบียนในวันที่ 30 พฤศจิกายนไปแล้ว หากตรวจพบนายจ้างใช้แรงงานผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีและนายจ้างจะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้

   อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการภายใน 30 วัน คือตั้งแต่ 1-30 พฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้นจะมีการอนุญาตให้นำเข้าตาม MOU เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างตรงจุดและลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ควบคู่กับการประสานเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงควบคุมแนวชายแดนสกัดขบวนการขนแรงงานเถื่อน หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ขอให้นำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางการนำเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้วและจะเปิดให้นำเข้าโดยเร็ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด